Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
nadávat
Vždy nadává, když řídí.
imprecare
Lui impreca sempre mentre guida.
poslouchat
Můj pes nevždy poslouchá.
obbedire
Il mio cane non obbedisce sempre.
předpokládat
U vodicích psů se předpokládá dobrý výcvik.
presumere
Si presume una buona formazione per i cani guida.