50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


10/02/2022
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Má muzeum ve čtvrtek otevřeno?Czy muzeum jest otwarte w czwartki?  
2.Chci ke stánku koupit si noviny.Chcę iść do , kupić gazetę.  
3.Chci pokoj se sprchou.Chciałbym / Chciałabym z prysznicem.  
4.To je výborné! / To je skvělé!Ależ, to !  
5.Japonsko leží v Asii. leży w Azji.  
6.je přesně pět hodinjes 5 godzina  
7.mít chuť... (inf.) / mít chuť na... (akk.)Mieć ochotę  
8.Oni se učí rusky.Oni / one uczą rosyjskiego.  
9.Na rohu zahněte doleva.Proszę na skręcić w lewo.  
10.Dobré ráno! / Dobrý den! dobry!  
11.Sedmý den je neděle.Siódmy dzień to .  
12.zlomit si nohu sobie nogę  
13.Jak dlouho trvá cesta do Berlína?Jak długo trwa podróż Berlina?  
14.Prosím, dejte mi účet. o pokwitowanie / paragon.  
15.mít vlastní automieć własny