Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
udusit
Chtěli by se navzájem udusit!
udusić
Chcieliby się nawzajem udusić!
vycházet
Slunce vychází.
wschodzić
Słońce wschodzi.
operovat
Operovali ho několik hodin.
operować
Operowali go przez wiele godzin.