50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Begynder:


10/03/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Gå til testen:

0/15

Klik på et ord.
1.Hvor høje er gebyrerne? mykje er gebyret?  
2.sove roligtå roleg  
3.Må jeg få regningen?Kan få rekninga?  
4.fra venstre til højrefrå venstre høgre  
5.I dag arbejder jeg ikke.I dag eg ikkje.  
6.sætte sig ind i bilen / stige ind i bilenå setje seg i bilen  
7.jeg mener / efter min meningetter mi  
8.I zoologisk haveI  
9.Se engang hvor sent det er!Sjå kva klokka er!  
10.stadig mindremindre mindre  
11.London er en hovedstad. er ein hovudstad.  
12.Hvor er den nærmeste tankstation?Kor er bensinstasjon?  
13.45 [femogfyrre]45 [ ]  
14.forår, sommer,Våren, ,  
15.til salgtil