50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Βασικό:


07/01/2022
41
0
0:00 sec
Yes
Test 41      |
|
Πηγαίνετε στο τεστ:

0/15

Κάνετε κλικ σε μία λέξη!
1.παίρνω τα φάρμακά μου лекарствата си  
2.Εσύ μαθαίνεις ισπανικά.Ти учиш .  
3.Έχεις πετσέτα;Имаш ли ?  
4.Σήμερα έχουμε χρόνο.Днес имаме време.  
5.Έρχεστε συχνά εδώ; ли идвате тук?  
6.αυτό είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους σαςТова е много любезно Ваша страна  
7.Όχι, σε καμία περίπτωση.Не, въобще .  
8.Η ντουζιέρα δεν λειτουργεί.Душът не .  
9.μόλις έφευγα се канех да тръгвам  
10.Η θέση αυτή είναι ελεύθερη;Мястото свободно ли ?  
11.Πόσες φορές; пъти?  
12.η σειρά μου / εγώ έχω σειράаз наред / мой ред е  
13.Πού είναι τα αποδυτήρια;Къде е ?  
14.Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, , август, септември,  
15.μπαίνει στο δωμάτιο влиза в стаята