Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
λέω
Μερικές φορές πρέπει να λες ψέματα σε μια έκτακτη κατάσταση.
лъжа
Понякога човек трябва да лъже в извънредна ситуация.
μολύνω
Το νερό έχει μολυνθεί με σκουπίδια.
замърсявам
Водата е замърсена с боклук.
διατάσσω
Ο ανθοπώλης διατάσσει τα λουλούδια.
оформям
Флористът оформя цветята.