50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Βασικό:


08/10/2022
42
0
0:00 sec
Yes
Test 42      |
|
Πηγαίνετε στο τεστ:

0/15

Κάνετε κλικ σε μία λέξη!
1.Τι χρώμα έχει το κεράσι; Κόκκινο.Какъв цвят е ? Червен.  
2.Είναι απευθείας πτήση; директен ли е?  
3.Πότε φεύγει το επόμενο τρένο για Λονδίνο;Кога тръгва следващият за Лондон?  
4.Αυτός διαβάζει.Той .  
5.Αναμείνατε στο ακουστικό σας!Изчакайте на !  
6.ξέρει γαλλικάтой френски  
7.Πάμε στην πισίνα;Да отидем на ?  
8.Πού είστε ασφαλισμένος / ασφαλισμένη;Къде сте застрахован / ?  
9.οδηγώ στα δεξιάкарам  
10.Για πόσο μπορεί κανείς να παρκάρει εδώ;Колко време може да паркира тук?  
11.έρχομαι να σε πάρωще да те взема  
12.Ψάχνω για φωτογραφείο.Аз търся .  
13.Πώς σας αρέσει ... ;Харесва Ви ...?  
14.Ρίχνω μόνο μια ματιά.Само .  
15.Τα δωμάτια δεν καθαρίζονταν καθόλου καλά.Стаите не бяха почиствани .