50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ベーシック:


12/02/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
テストに進んでください:

0/15

言葉ををクリックしてください!
1.あなたは待たないといけません。Трябва да .  
2.もう一度 /新しくоще веднъж /  
3.この国は失業者が多すぎます。В страна има много безработни.  
4.この住所までお願いします。 ме на този адрес.  
5.それは私の席だと思いますが。Мисля, че това е място.  
6.首都は大きくてうるさいです。 са големи и шумни.  
7.地図の上で見せてください。 , покажете ми това на картата.  
8....は出発する на път  
9.山脈で планината  
10.郵便を出すзанасям пощата  
11.医者を呼びにいかせるнакарвам да извикат  
12.7対5で勝つ със седем на пет  
13.小包の重さは? тежи колетът?  
14.五番目の月は五月です。Петият месец е .  
15.母 / お母さん