50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ベーシック:


02/26/2021
78
0
0:00 sec
Yes
Test 78      |
|
テストに進んでください:

0/15

言葉ををクリックしてください!
1.明日、ここでパーティーがあります。I skal det vere fest her.  
2.11 [十一]11 [ ]  
3.元気でな。Alt godt! Lukke til!  
4.太陽の下/ 陽の光の中でi / i solskinet  
5.親愛なるX様。 herr X!  
6.ドイツからの送金を待っています。 ventar på ei overføring frå Tyskland.  
7.とても良い bra  
8.明日は日曜日i morgon er sundag  
9.これはあなたの鞄ですか?Er dette di?  
10.十月  
11.学校です。Vi på skulen.  
12.夫は車を洗います。 min vaskar bilen.  
13.よごれるå seg til  
14.道路を横断する / 道路を渡るå gata / å gå over gata  
15.部屋に電話がついていません。Det er ikkje telefon rommet.