50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ベーシック:


09/27/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
テストに進んでください:

0/15

言葉ををクリックしてください!
1.手数料はいくらですか? mye koster det i gebyr?  
2.静かに眠るå rolig  
3.領収書をもらえますか。Kan få regningen?  
4.左から右fra venstre høyre  
5.私は今日は働きません。I dag jeg ikke.  
6.車に乗る å sette seg i bilen  
7.私の見方 / 私の意見からするとetter min / mening  
8.動物園でI  
9.時計でどれだけおそいか見てごらん。Se hva klokken er!  
10.益々少なくなるstadig  
11.ロンドンは首都です。 er en hovedstad.  
12.一番近いガソリンスタンドはどこですか?Hvor er bensinstasjon?  
13.45 [四十五]45 [ ]  
14.春、夏、Våren, ,  
15.売り物til