50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


06/28/2022
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.iść do domu domů  
2.Jaki on jest duży! je veliký! / Jak je vysoký!  
3.pierwszy, pierwsza, pierwsze  
4.Dobrze, wezmę ten pokój.Dobře, chci ten .  
5.Musisz spakować naszą walizkę!Musíš nám kufr!  
6.Dzisiaj grają dobry film.Dnes se hraje film.  
7.Kiedy się Pan urodził?Kdy jste narodil?  
8.jesteśmy na stronie 5jsme straně 5  
9.do tyłu  
10.Potrzebna mi jest pomoc drogowa. odtahovou službu.  
11.Lubisz też paprykę?Máš také / ráda papriku?  
12.Ile kosztuje kurs na lotnisko? to stojí na letiště?  
13.ktokolwiek / kdokoli  
14.czytać gazetęčíst  
15.Piąty dzień to piątek.Pátý je pátek.