© Zuzanalhotska | Dreamstime.com

Naucz się alfabetu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naucz się czytać i mówić alfabetami obcymi online. Dostępnych jest ponad 40 alfabetów.

Alfabety są niezbędne do nauki, jeśli chcesz czytać i pisać w języku, którego się uczysz. Dostarczają przydatnych informacji na temat brzmienia liter w różnych językach i pomagają brzmieć bardziej naturalnie podczas mówienia. Przewiń w dół i wybierz spośród ponad 40 alfabetów, aby rozpocząć naukę już teraz.

pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
á - /a/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
dlouhé á - /aː/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
bé - /b/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
cé - /ts/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
čé - /tʃ/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
dé - /d/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
ďé - /ɟ/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
é - /ɛ/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
dlouhé é - /ɛː/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
ije, - /ɛ/, /jɛ/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
ef - /f/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
gé - /ɡ/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
há - /ɦ/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
chá - /x/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
í, měkké í - /ɪ/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
dlouhé í, - /iː/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
jé - /j/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
ká - /k/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
el - /l/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
em - /m/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
en - /n/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
eň - /ɲ/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
ó - /o/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
dlouhé ó - /oː/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
pé - /p/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
kvé - /kv/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
er - /r/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
es - /s/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
eš - /ʃ/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
té - /t/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
ťé - /c/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
ú - /u/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
dlouhé ú, - /uː/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
ů s kroužkem - /uː/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
vé - /v/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
dvojité vé - /v/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
iks - /ks/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
ypsilon, - /ɪ/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
dlouhé ypsilon, - /iː/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
zet - /z/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
žet - /ʒ/