50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


02/01/2023
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.(My) Jesteśmy tutaj.Wir hier.  
2.z góry oben  
3.Już od roku jestem bezrobotny / bezrobotna.Ich bin schon ein arbeitslos.  
4.on studiuje w Berlinieer studiert in  
5.On mówi po angielsku. spricht Englisch.  
6.Co grają w telewizji?Was es im Fernsehen?  
7.Gdzie są nosorożce?Wo sind Nashörner?  
8.Czy są jeszcze bilety do teatru?Gibt es noch fürs Theater?  
9.Pochodzi pan / pani z Azji? / Pochodzą państwo z Azji? Sie aus Asien?  
10.sprzedać z zyskiem Gewinn verkaufen  
11.wczesnym rankiem / wcześnie rano frühen Morgen / frühmorgens  
12.bardzo dużo ludzi viele Leute  
13.Co grają dzisiaj wieczorem w kinie?Was gibt es heute im Kino?  
14.to jest możliwedas kann  
15.O której ten pociąg będzie w Amsterdamie?Wann kommt der Zug Amsterdam an?