50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


10/02/2022
39
0
0:00 sec
Yes
Test 39      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Czy można wypożyczyć sprzęt do nurkowania?Kann man eine mieten?  
2.Londyn leży w Wielkiej Brytanii. liegt in Großbritannien.  
3.Najpierw głowę.Zuerst den .  
4.Wy uczycie się włoskiego.Ihr Italienisch.  
5.Życzy Pan sobie jeszcze czegoś? / Ma Pan jeszcze jakieś życzenie?Wünschen Sie noch etwas? / Sie noch einen Wunsch?  
6.Chciałby pan / Chciałaby pani do tego ziemniaki?Möchten Sie das mit ?  
7.Ma pan / pani kanister na benzynę?Haben Sie Reservekanister?  
8.on nie chce słuchaćer will nicht  
9.właściwa drogader Weg nach  
10.czyścić butydie Schuhe  
11.Może pan / pani pojechać po prostu za mną.Sie können auch hinter mir herfahren.  
12.tuż obok / całkiem w pobliżudicht / ganz in der Nähe von  
13.Proszę jechać po prostu do ostatniej stacji.Fahren Sie einfach zur Endstation.  
14.Kiedy odjeżdża następny pociąg do Paryża?Wann fährt der nächste Zug nach ?  
15.Lubię pomidory.Ich esse Tomaten.