50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


02/06/2023
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Chciałbym umyć ręce.Ich möchte mir die Hände .  
2.w wieku pięćdziesięciu latmit / im von fünfzig Jahren  
3.Co za szczęście! für ein Glück!  
4.(Ja) Uczę się angielskiego. lerne Englisch.  
5.Mam aparat fotograficzny.Ich habe Fotoapparat.  
6.Piję herbatę.Ich trinke .  
7.Poproszę herbatę.Ich einen Tee.  
8.Mam kiwi i melona.Ich habe eine Kiwi eine Melone.  
9.Gdzie jest informacja turystyczna?Wo ist Fremdenverkehrsamt?  
10.Szukamy sklepu mięsnego.Wir suchen eine .  
11.składać komuś wizytęjemandem einen Besuch  
12.Właśnie czytam tę książkę.Ich gerade dieses Buch.  
13.Proszę pójść do portu. / Niech pan / pani idzie do portu.Gehen Sie Hafen.  
14.62 [sześćdziesiąt dwa]62 [ ]  
15.Ósmy miesiąc to sierpień.Der achte Monat ist August.