50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


05/29/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.całe miastodie Stadt  
2.Podoba mi się ten park. Park da gefällt mir.  
3.trzeba pracowaćman muss  
4.Gdzie można kupić znaczki pocztowe?Wo es Briefmarken zu kaufen?  
5.Chcę kupić książkę.Ich will Buch kaufen.  
6.dzisiaj popołudniuheute  
7.pytam się dlaczegoich mich, warum  
8.kwartałein  
9.Pójdziemy do domu handlowego? wir in ein Kaufhaus?  
10.Pokażę panu / pani. zeige es Ihnen.  
11.jest mi ciepło / gorącomir ist / heiß  
12.Chciałbym coś taniego.Ich möchte etwas Billigeres.  
13.Widzisz tam tę wieś?Siehst du dort Dorf?  
14.Dobrze! / Zgadza się! ! / Das stimmt!  
15.Zdarzył się wypadek.Es ist ein Unfall .