50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


06/23/2021
89
0
0:00 sec
Yes
Test 89      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.w tym momencie diesem Augenblick  
2.Dobranoc!Gute !  
3.przy ładnej pogodziebei Wetter  
4.Chcę kupić bułki i chleb.Ich will Brötchen Brot kaufen.  
5.Poproszę butelkę szampana.Ich hätte gern Flasche Sekt.  
6.traktować coś powazniees meinen  
7.starać się Mühe geben  
8.Potrzebuję szafę i komodę.Ich brauche einen Schrank und eine .  
9.Gdzie są sztućce?Wo das Besteck?  
10.Ale mówienie i pisanie jest trudne. sprechen und schreiben ist schwer.  
11.Ona pracuje w biurze.Sie arbeitet im .  
12.53 [pięćdziesiąt trzy]53 [ ]  
13.w ten sposóbauf Art und Weise  
14.włożyć płaszczden anziehen  
15.Był wypadek. gab einen Unfall.