50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


12/06/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Dokumenty, proszę. documentación, por favor.  
2.Ten film był interesujący.La película interesante.  
3.Poproszę bilet do Madrytu.Querría billete a Madrid.  
4.Jutro jest poniedziałek.Mañana es .  
5.Proszę stół dla ... osób / na ... osoby.Una mesa para ... , por favor.  
6.wezwać policję a la policía  
7.Pokój do wynajęciaSe habitaciones  
8.na początku principio  
9.8 [osiem]8 [ ]  
10.wczoraj wieczorem por la tarde  
11.być zmęczonym cansado / fatigado  
12.Zostaw mnie w spokoju!¡Déjame !  
13.Pojedziemy w góry?¿Quieres vayamos a la montaña?  
14.Lubię kukurydzę.Me gusta el .  
15.siedem, osiem, dziewięćsiete, ocho,