50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Основни:


08/04/2021
78
0
0:00 sec
Yes
Test 78      |
|
Иди на тест:

0/15

Кликните на реч!
1.Сутра ће овде бити забава.Завтра здесь будет .  
2.11 [једанаест]11 [ ]  
3.Sve najbolje! / Ostaj(te) mi zdravo! / Puno sreće! хорошего! / Счастливо!  
4.na suncu / na sunčevom svetlu солнце  
5.Dragi gospodine X!Дорогой господин !  
6.Ја очекујем дознаку из Немачке.Я ожидаю денежный перевод из .  
7.veoma dobro хорошо  
8.sutra je nedelja воскресенье  
9.Да ли је то Ваша ташна?Это сумка?  
10.октобар  
11.Ми смо у школи. в школе.  
12.Мој муж пере ауто.Мой муж моет .  
13.uprljati se  
14.preći ulicu / preći preko ulice через улицу  
15.Нема телефона у соби.В номере нет .