50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


11/27/2022
39
0
0:00 sec
Yes
Test 39      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.Kan man hyra en dykarutrustning?Kan leje dykkerudstyr?  
2.London ligger i Storbritannien.London i Storbritannien.  
3.Först huvudet. hovedet.  
4.Ni lär er italienska.I italiensk.  
5.Önskar ni något mer? / Har ni ytterligare önskemål?Har De / du andre ?  
6.Vill ni ha potatis till det?Vil du kartofler til?  
7.Har ni en reservdunk?Har du en ?  
8.han vill inte lyssna vil ikke høre  
9.rätta vägen tillden rigtige vej  
10.putsa skornapudse  
11.Ni kan också helt enkelt åka efter mig. kan også bare køre efter mig.  
12.nära intill / strax i närheten avtæt på / lige i af  
13.Åk helt enkelt ända fram till slutstationen.Du skal køre til endestationen.  
14.När går nästa tåg till Paris?Hvornår går det næste til Paris?  
15.Jag äter gärna tomater.Jeg kan godt lide .