Spel

Antal bilder : 2 Antal alternativ : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som visas : Visa båda språken

0

0

Memorera bilderna!
Vad saknas?
lika
Dessa människor är olika, men lika optimistiska!
samme
Disse mennesker er forskellige, men lige optimistiske!
under tiden
Under tiden har vi varit gifta i 10 år.
imens
Imens har vi været gift i 10 år.
precis
Man måste läsa kontraktet noggrant.
præcist
Man skal læse kontrakten præcist.