50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


10/02/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.Era papper, tack. papirer, tak.  
2.Filmen var intressant.Filmen var .  
3.Jag skulle vilja ha en biljett till Madrid.Jeg vil have en billet til Madrid.  
4.Imorgon är det måndag.I morgen det mandag.  
5.Ett bord för ... personer, tack. bord til ... personer, tak .  
6.tillkalla polisen / kalla på polisenringe til  
7.hyra ut rumVærelser til  
8.i börjani / i begyndelsen  
9.8 [åtta]8 [ ]  
10.igår kvälli går  
11.vara tröttvære  
12.Låt mig vara (i fred)!Lad mig i fred!  
13.Ska vi åka till bergen?Skal vi tage op i ?  
14.Jag äter gärna majs.Jeg kan godt lide .  
15.sju, åtta, niosyv, otte,