50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


08/16/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Beklemeniz/Beklemen gerek.Morate .  
2.bir kez/kere daha / yenidenjoš / ispočetka  
3.Bu ülkede çok işsiz var.U ovoj ima previše nezaposlenih.  
4.Beni bu adrese götürünüz.Odvezite me na adresu.  
5.Zannedersem burası benim yerim. da je to moje mjesto.  
6.Başkentler büyük ve gürültülüdür.Glavni gradovi veliki i bučni.  
7.Lütfen kartta/haritada gösterir misiniz?Pokažite mi to karti molim.  
8.yola çıkmak/koyulmak na put  
9.dağlardana  
10.postaya vermek na poštu  
11.doktoru aldırtmak/getirtmekdati se pozove doktor  
12.yedi beş kazanmakpobijediti sedam prema  
13.Paketin ağırlığı ne kadar? je težak paket?  
14.Beşinci ay Mayıstır. mjesec je svibanj.  
15.anne