50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


08/11/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Beklemeniz/Beklemen gerek. må vente.  
2.bir kez/kere daha / yenidenen gang / på nytt  
3.Bu ülkede çok işsiz var. i landet er det for mange arbeidsledige.  
4.Beni bu adrese götürünüz.Kjør meg til denne .  
5.Zannedersem burası benim yerim.Jeg tror er min plass.  
6.Başkentler büyük ve gürültülüdür.Hovedstedene er store og .  
7.Lütfen kartta/haritada gösterir misiniz? så snill å vise meg det på kartet.  
8.yola çıkmak/koyulmakå begi seg på  
9.dağlardai  
10.postaya vermek poste  
11.doktoru aldırtmak/getirtmekå få tak i lege  
12.yedi beş kazanmakå vinne sju fem  
13.Paketin ağırlığı ne kadar?Hvor tung er ?  
14.Beşinci ay Mayıstır.Den femte er mai.  
15.anne