50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


05/10/2021
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.回 家отивам си в  
2.他 真 高 大 !Колко е !  
3.第 一 个 ( 阳 性 ) , ( 阴 性 ) , ( 中 性 ) / първата / първото  
4.好, 我就要这个房间。 , ще взема стаята.  
5.你得收拾我们的行李箱! да стегнеш багажа!  
6.今天上映一部好电影。Днес дават филм.  
7.您 是 在 什 么 时 候 出 生 的 ?Кога роден?  
8.我 们 现 在 看 第 五 页ние на страница 5  
9.朝 后 面  
10.我需要拖车服务。Трябва ми „ помощ”.  
11.你也喜欢吃辣椒吗?И ли обичаш пипер?  
12.到飞机场要多少钱? струва до летището?  
13.不 知 是 谁 / някой си  
14.读 报 纸 вестника  
15.第五天是星期五。Петият ден петък.