50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


01/27/2023
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.无 疑без никакво съмнение /  
2.13 [十三]13 [ ]  
3.导游什么时候结束?Кога свършва туристическата ?  
4.31 [三十一]31 [трийсет едно]  
5.厕 所 / 洗 手 间 在 哪 里 ?Къде тоалетната?  
6.我们找一家药店。 търсим аптека.  
7.朝 前 面  
8.我需要一个双人间。Трябва ми двойна .  
9.打 扫 卫 生  
10.这是一部新电影。 е съвсем нов.  
11.他 今 天 多 半 不 会 来вероятно днес няма да дойде  
12.12 [十二]12 [ ]  
13.车胎是黑色的。Автомобилните са черни.  
14.下面是地下室。Долу е .  
15.我觉得这很丑。Спoред мен е грозно.