50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


07/02/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.全 市celé  
2.我喜欢那个公园。Tamten se mi líbí.  
3.我 们 必 须 工 作 se pracovat / dělat  
4.在哪里可以买到邮票?Kde možné koupit známky?  
5.我想买一本书。Chci koupit knihu.  
6.今 天 下 午 odpoledne  
7.我 扪 心 自 问 为 什 么ptám se sebe, proč / pokládám si otázku, proč  
8.一 个 季 度 roku  
9.我们去百货商店吗? do obchodního domu?  
10.我跳给您看。Ukážu to.  
11.我 觉 得 好 热je teplo / horko  
12.我 想 要 便 宜 些 的 。Chtěl bych něco levnějšího.  
13.你看见那里的村庄了吗? tu vesnici?  
14.对 ! / 没 错 !Správně! / souhlasí!  
15.发生了一起交通事故。Stala se .