50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


05/29/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.费用是多少?Jak są opłaty?  
2.安 睡spać  
3.我 可 以 要 发 票 吗 ( 一 般 指 在 饭 店 想 结 账 ) ?Czy mogę o rachunek?  
4.从 左 到 右z lewa na  
5.今天我不工作。Dzisiaj pracuję.  
6.坐 到 汽 车 里 / 上 汽 车wsiadać do samochodu /  
7.根 据 我 的 看 法moim zdaniem / według  
8.在动物园里。W  
9.看 看 表 , 已 经 多 晚 了 !Popatrz na zegarek, jest godzina!  
10.越 来 越 少 mniej  
11.伦敦是一个首都。Londyn stolicą.  
12.最近的加油站在哪里?Gdzie jest najbliższa stacja ?  
13.45 [四十五]45 [czterdzieści ]  
14.春天, 夏天wiosna, ,  
15.待 售 sprzedaż