50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


06/25/2022
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.您喜欢我们这个地方吗?Hur trivs här hos oss?  
2.请 打 开 这 个 包 裹 。Öppna det här .  
3.这是我的吉他。Här är gitarr.  
4.洗 个 澡ta ett  
5.他会说很多种语言。Han talar språk.  
6.在 市 场 上 (marknads)torget  
7.晚 间 / under natten  
8.火车晚点了吗?Är tåget ?  
9.天气很冷Det är .  
10.我想从账户里取钱。Jag skulle vilja ta pengar från mitt konto.  
11.有 热 度 / 发 烧ha  
12.赛 球spela  
13.有 客 人 / 有 人 客ha besök /  
14.您乘滑雪缆车上去吗?Åker ni med skidliften?  
15.他 随 时 可 能 到 达han kommer att var här vilket som helst