50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


10/02/2022
37
0
0:00 sec
Yes
Test 37      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.在 复 活 节till  
2.我 也 不inte heller  
3.请 重 复 。 vänlig och upprepa (repetera).  
4.没 有 兴 致inte lust till  
5.在 楼 梯 上i  
6.我有一件毛衣。 har en pullover.  
7.开 灯 lampan / ljuset  
8.您的菜要加米饭吗?Vill ni ha ris till ?  
9.不 是 吗 ? sant?  
10.这 使 我 很 心 痛det gör mig ont / jag har  
11.在 十 四 天 内om dagar  
12.请 求 宽 恕 om förlåtelse  
13.我后背总疼。Jag har ont i ryggen.  
14.请 慢 慢 说 。Var vänlig tala långsamt.  
15.下 午 五 点klockan fem på