50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


09/23/2021
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.我能为您做什么吗? kan jag göra för er?  
2.我要去眼镜店。Jag vill gå till .  
3.我 明 白 了 !Jag !  
4.游 泳 池 ( 浴 室 ) 在 哪 里 ? är badrummet?  
5.我要看一下菜单。Kan jag menyn, tack.  
6.您 想 要 什 么 ?Vad önskar ?  
7.谢 谢 你 的 好 意det är snällt av  
8.火车上有卧铺吗?Finns det i tåget?  
9.听 收 音 机lyssna radio  
10.今 天 是 星 期 二 , 四 月 十 七 日 。Det är , den 17:e april.  
11.我 想 连 膳 食 的 住 宿 。Jag skulle vilja ha .  
12.这 是 个 好 主 意det är en idé  
13.从 今 天 起från och med  
14.这很简单。Det mycket enkelt.  
15.不 多 mycket