50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


09/22/2020
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.这里能租用小艇吗?Burada bir bot kiralanabiliyor ?  
2.您的发音很好(准确)。Telaffuzunuz çok .  
3.稍 为 耐 心 点 sabır  
4.您也可以乘有轨电车。Tramvay de gidebilirsiniz.  
5.一月,二月,三月 , Şubat, Mart,  
6.你需要一个大的提箱! büyük bir bavul lazım!  
7.有 课dersi  
8.城堡在哪里?Şato ?  
9.我喜欢那个花园。Oradaki (şuradaki) bahçe gidiyor.  
10.我 马 上 过 来 。 geliyorum!  
11.我需要一张城市地图。Bir şehir haritasına var.  
12.不要忘了旅行护照! unutma!  
13.我 想 租 辆 汽 车 。 kiralamak istiyorum.  
14.医生马上就来。 hemen geliyor.  
15.水暖和 / 温暖吗? sıcak mı?