Mga laro Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Alamin ang pagbigkas

Subukan ang aming ’Memo Game’ upang sanayin ang iyong memorya habang pinapalakas ang iyong bokabularyo sa isang bagong wika. Mag-click lamang sa isang card upang i-flip ito, pagkatapos ay subukang hanapin ang katugmang pares nito mula sa iba pang mga card sa ilang mga pagsubok hangga’t maaari.

0

0

Memo Game

պապ
պապ
 
ferry
ferry
 
macaroni
macaroni
 
դդում
դդում
 
վառիչ
վառիչ
 
լաստանավ
լաստանավ
 
fennel
fennel
 
pumpkin
pumpkin
 
noodle
noodle
 
պաթեցում
պաթեցում
 
lighter
lighter
 
վերմիշել
վերմիշել
 
grandfather
grandfather
 
blast
blast
 
խճուղի
խճուղի
 
country road
country road
 
արիշտայի տեսակ-մակարոնի
արիշտայի տեսակ-մակարոնի
 
սամիթ
սամիթ
 
50l-card-blank
պապ պապ
50l-card-blank
ferry ferry
50l-card-blank
macaroni macaroni
50l-card-blank
դդում դդում
50l-card-blank
վառիչ վառիչ
50l-card-blank
լաստանավ լաստանավ
50l-card-blank
fennel fennel
50l-card-blank
pumpkin pumpkin
50l-card-blank
noodle noodle
50l-card-blank
պաթեցում պաթեցում
50l-card-blank
lighter lighter
50l-card-blank
վերմիշել վերմիշել
50l-card-blank
grandfather grandfather
50l-card-blank
blast blast
50l-card-blank
խճուղի խճուղի
50l-card-blank
country road country road
50l-card-blank
արիշտայի տեսակ-մակարոնի արիշտայի տեսակ-մակարոնի
50l-card-blank
սամիթ սամիթ