© Hugoht | Dreamstime.com

alfabeyi öğren Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Çevrimiçi olarak yabancı alfabeleri okumayı ve konuşmayı öğrenin. 40’tan fazla alfabe mevcuttur.

Öğrendiğiniz dilde okumak ve yazmak istiyorsanız, alfabe öğrenmek için gereklidir. Dillerdeki harflerin sesleri hakkında yararlı bilgiler sağlarlar ve konuşurken sesinizin daha doğal çıkmasına yardımcı olurlar. Aşağı kaydırın ve şimdi öğrenmeye başlamak için 40’tan fazla alfabe arasından seçim yapın.

tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image
' - Aleph
tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image
b/v - Beth
tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image
g - Gimel
tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image
d - Daleth
tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image
h - He
tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image
v - Waw
tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image
z - Zajin
tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image
ẖ - Chet
tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image
t - Tet
tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image
y - Jod
tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image
k/kh - Kaph
tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image
l - Lamed
tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image
m - Mem
tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image
n - Nun
tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image
s - Samech
tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image
' - Ajin
tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image
p/f - Pe
tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image
ts - Tzade
tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image
k - Qoph
tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image
r - Resch
tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image
s/sh - Sin, Schin
tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image tr - Alphabet Image
t - Taw