© Gbruev | Dreamstime.com

Naučte sa gruzínsky zadarmo

Naučte sa gruzínsky rýchlo a jednoducho s naším jazykovým kurzom „Gruzínčina pre začiatočníkov“.

sk slovenčina   »   ka.png ქართული

Naučte sa gruzínsky - prvé slová
Ahoj! გამარჯობა! gamarjoba!
Dobrý deň! გამარჯობა! gamarjoba!
Ako sa darí? როგორ ხარ? rogor khar?
Dovidenia! ნახვამდის! nakhvamdis!
Do skorého videnia! დროებით! droebit!

Čo je zvláštne na gruzínskom jazyku?

Gruzínsky jazyk je jedným z najstarších jazykov na svete. Má unikátnu postavenie medzi svetovými jazykmi, pretože nepatrí do žiadnej z hlavných jazykových rodín. Gruzínsky jazyk má svoju vlastnú, jedinečnú abecedu a gramatiku. Abeceda gruzínskeho jazyka, nazývaná Mkhedruli, je jednou z mála na svete, ktorá bola vyvinutá špeciálne pre jeden konkrétny jazyk. Má 33 písmen a je známa svojou krásou a symetriou, čo ju robí zaujímavou pre kaligrafické umenie. Gruzínčina pre začiatočníkov je jedným z viac ako 50 bezplatných jazykových balíkov, ktoré od nás môžete získať. „50LANGUAGES“ je efektívny spôsob, ako sa naučiť gruzínsky online a zadarmo. Naše učebné materiály pre kurz gruzínčiny sú dostupné online aj ako aplikácie pre iPhone a Android.

Gruzínska gramatika je náročná, ale zaujímavá. Je plná konsonantov a má zložitý systém prípon, ktoré určujú gramatické vzťahy. Táto štruktúra robí gruzínsky jazyk jedinečným a zložitým na štúdium. Jazyk je veľmi starý, s písomnými záznamami datovanými do 5. storočia. Tento jazyk je teda svedkom dlhej a bohatej histórie Gruzínska, od starovekých kralovstiev cez obdobie sovietskej nadvlády až po modernú dobu. S týmto kurzom sa môžete naučiť gruzínsky samostatne - bez učiteľa a bez jazykovej školy! Lekcie sú jasne štruktúrované a pomôžu vám dosiahnuť vaše ciele.

Gruzínsky jazyk má silný vplyv na gruzínsku kultúru a identitu. Je to jazyk, v ktorom boli napísané starodávne eposy, ako je “Výpisovatel Knight in the Panther‘s Skin“. Je tiež jazykom pravoslávnej cirkvi v Gruzínsku. Jazyk má mnoho dialektov, ktoré sa líšia v závislosti od regiónu. Tieto dialekty sú často veľmi odlišné a môžu byť pre cudzincov ťažko pochopiteľné. Napriek tomu sú dôležitou súčasťou gruzínskej jazykovej a kultúrnej diverzity. Naučte sa gruzínsky rýchlo so 100 lekciami gruzínskeho jazyka organizovanými podľa tém. Zvukové súbory MP3 pre lekcie nahovorili rodení gruzínski hovoriaci. Pomôžu vám zlepšiť vašu výslovnosť.

Gruzínsky jazyk je aj jazykom gruzínskej hudby a tancov, ktoré sú súčasťou UNESCO svetového kultúrneho dedičstva. Tieto tradície sa učia a prenášajú z generácie na generáciu, a jazyk je ich neoddeliteľnou súčasťou. Štúdium gruzínskeho jazyka je preto cestou do hlbokých koreňov gruzínskej histórie, kultúry a tradícií. Jeho zložitá štruktúra a bohatá história robia z tohto jazyka fascinujúce pole štúdia pre jazykových nadšencov.

Dokonca aj gruzínski začiatočníci sa môžu efektívne naučiť gruzínsky pomocou „50LANGUAGES“ prostredníctvom praktických viet. Najprv sa zoznámite so základnými štruktúrami jazyka. Vzorové dialógy vám pomôžu vyjadriť sa v cudzom jazyku. Predchádzajúce znalosti nie sú potrebné.

Dokonca aj pokročilí študenti si môžu zopakovať a upevniť to, čo sa naučili. Naučíte sa správne a často hovorené vety a môžete ich okamžite použiť. Budete vedieť komunikovať v každodenných situáciách. Využite obedňajšiu prestávku alebo čas v premávke na naučenie sa pár minút gruzínčiny. Učíte sa za pochodu aj doma.