© Natwmd | Dreamstime.com

Naučte sa abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte sa čítať a hovoriť cudzie abecedy online. K dispozícii je viac ako 40 abecied.

Ak chcete čítať a písať v jazyku, ktorý sa učíte, musíte sa naučiť abecedy. Poskytujú užitočné informácie o zvukoch písmen v jazykoch a pomáhajú vám znieť prirodzenejšie, keď hovoríte. Prejdite nadol a vyberte si z viac ako 40 abecied a začnite sa učiť hneď.

sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ก ไก่ - ko kai - [k],[k̚]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ข ไข่ - kho khai - [kʰ],[k̚]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ฃ ขวด - kho khuat - [kʰ],[k̚]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ค ควาย - kho khwai - [kʰ],[k̚]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ฅ คน - kho khon - [kʰ],[k̚]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ฆ ระฆัง - kho ra-khang - [kʰ],[k̚]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ง งู - ngo ngu - [ŋ],[ŋ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
จ จาน - cho chan - [tɕ],[t̚]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ฉ ฉิ่ง - cho ching - [tɕʰ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ช ช้าง - cho chang - [tɕʰ],[t̚]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ซ โซ่ - so so - [s],[t̚]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ฌ เฌอ - cho choe - [tɕʰ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ญ หญิง - yo ying - [j],[n]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ฎ ชฎา - do cha-da - [d],[t̚]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ฏ ปฏัก - to pa-tak - [t],[t̚]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ฐ ฐาน - tho than - [tʰ],[t̚]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ฑ มณโฑ - tho montho - [tʰ],[t̚]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ฒ ผู้เฒ่า - tho phu-thao - [tʰ],[t̚]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ณ เณร - no nen - [n],[n]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ด เด็ก - do dek - [d],[t̚]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ต เต่า - to tao - [t],[t̚]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ถ ถุง - tho thung - [tʰ],[t̚]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ท ทหาร - tho thahan - [tʰ],[t̚]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ธ ธง - tho thong - [tʰ],[t̚]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
น หนู - no nu - [n],[n]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
บ ใบไม้ - bo baimai - [b],[p̚]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ป ปลา - po pla - [p],[p̚]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ผ ผึ้ง - pho phueng - [pʰ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ฝ ฝา - fo fa - [f]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
พ พาน - pho phan - [pʰ],[p̚]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ฟ ฟัน - fo fan - [f],[p̚]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ภ สำเภา - pho sam-phao - [pʰ],[p̚]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ม ม้า - mo ma - [m],[m]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ย ยักษ์ - yo yak - [j],[j]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ร เรือ - ro ruea - [r],[n]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ล ลิง - lo ling - [l],[n]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ว แหวน - wo waen - [w],[w]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ศ ศาลา - so sala - [s],[t̚]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ษ ฤๅษี - so rue-si - [s],[t̚]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ส เสือ - so suea - [s],[t̚]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ห หีบ - ho hip - [h]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ฬ จุฬา - lo chu-la - [l],[n]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
อ อ่าง - o ang - [ʔ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ฮ นกฮูก - ho nok-huk - [h]