Inkopies     
Покупки

-
хлебопекарня
khlebopekarnya
bakkery

-
штрих-код
shtrikh-kod
strepieskode

-
книжный магазин
knizhnyy magazin
boekwinkel

-
кафе
kafe
kafee

-
санитарно-гигиенические товары
sanitarno-gigiyenicheskiye tovary
algemene handelaar

-
химчистка
khimchistka
droogskoonmaker

-
цветочный магазин
tsvetochnyy magazin
blommewinkel

-
подарок
podarok
geskenk

-
рынок
rynok
mark

-
крытый рынок
krytyy rynok
marksaal

-
газетный киоск
gazetnyy kiosk
koerantstaander

-
аптека
apteka
apteek

-
почтамт
pochtamt
poskantoor

-
гончарня
goncharnya
pottebakkery

-
продажа
prodazha
uitverkoping

-
магазин
magazin
winkel

-
покупка
pokupka
inkopies

-
сумка для покупок
sumka dlya pokupok
inkopiesak

-
корзина для покупок
korzina dlya pokupok
inkopie mandjie

-
тележка для покупок
telezhka dlya pokupok
inkopiewaentjie

-
поход за покупками
pokhod za pokupkami
inkopie-toer