Weer     
สภาพอากาศ

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
barometer

-
เมฆ
mâyk
wolk

-
ความเย็น
kwam-yen′
koue

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
sekelmaan

-
ความมืด
kwam-mêut
duisternis

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
droogte

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
aarde

-
หมอก
màwk
mis

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
ryp

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
glasuur

-
ความร้อน
kwam-ráwn
hitte

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
orkaan

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
ysnaald

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
weerlig

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
meteoor

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
maan

-
รุ้ง
róong′
reënboog

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
reëndruppel

-
หิมะ
hì′-má′
sneeu

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
sneeuvlokkie

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
sneeuman

-
ดาว
dao
ster

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
storm

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
stormvloed

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
son

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
sonstraal

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
sonsondergang

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
termometer

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
donderstorm

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
skemer

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
weer

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
nat toestande

-
ลม
lom′
wind