Technologie     
เทคโนโลยี

-

รีโมท
ree-môt

dálkové ovládání

-
ปั๊มลม
bhám′-lom′
vzduchová pumpička

-
ภาพถ่ายทางอากาศ
pâp-tài-tang-a-gàt
letecký snímek

-
ตลับลูกปืน
dhlàp′-lôok-bheun
kuličkové ložisko

-
ถ่านไฟฉาย
tàn-fai′-chǎi
baterie

-
โซ่จักรยาน
sôh-jàk′-rá′-yan
řetěz na kolo

-
สายเคเบิล
sǎi-kay-ber̶n
kabel

-
ม้วนสายเคเบิ้ล
múan-sǎi-kay-bêr̶n
kabelový buben

-
กล้องถ่ายภาพ
glâwng-tài-pâp
fotoaparát

-
เทปคาสเซ็ท
tâyp-kât-sét′
kazeta

-
เครื่องชาร์จแบต
krêuang-châge-bæ̀t
nabíječka

-
ห้องนักบิน
hâwng-nák′-bin′
kokpit

-
ล้อเฟือง
láw-feuang
ozubené kolo

-
กุญแจรหัส
goon′-jæ-rá′-hàt′
kombinační zámek

-
คอมพิวเตอร์
kawm-pew′-dhur̶
počítač

-
เครน
krayn
jeřáb

-
เดสก์ทอป
dàyt-tâwp
desktop

-
แท่นเจาะน้ำมัน
tæ̂n-jàw′-nám-man′
vrtná souprava

-
ไดรฟ์
dai′-rá′
disk

-
ดีวีดี
dee-wee-dee
DVD

-
มอเตอร์ไฟฟ้า
maw-dhur̶-fai′-fá
elektromotor

-
พลังงาน
pá′-lang′-ngan
energie

-
รถขุดดิน
rót′-kòot′-din′
bagr

-
เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
fax

-
กล้องฟิล์ม
glâwng-fim′
filmová kamera

-
แผ่นดิสก์
pæ̀n′-dìt′
disketa

-
แว่นตานิรภัย
wæ̂n-dha-nin′-pai′
ochranné brýle

-
ฮาร์ดดิสก์
hâd-dìt′
pevný disk

-
จอยสติ๊ก
jawy-sà′-dhík′
joystick

-
ปุ่ม
bhòom′
klávesa

-
การลงจอด
gan-long′-jàwt
přistání

-
โน๊ตบุ๊ค
nót-bóok′
notebook

-
เครื่องตัดหญ้า
krêuang-dhàt′-yâ
sekačka na trávu

-
เลนส์
layn
objektiv

-
เครื่องจักร
krêuang-jàk′
stroj

-
ใบพัดเรือ
bai′-pát′-reua
lodní šroub

-
เหมือง
měuang
důl

-
ปลั๊กสามตา
bhlák′-sǎm-dha
rozdvojka

-
เครื่องพิมพ์
krêuang-pim′
tiskárna

-
โปรแกรม
bhroh-græm
program

-
ใบพัด
bai′-pát′
vrtule

-
เครื่องสูบน้ำ
krêuang-sòop-nám
čerpadlo

-
เครื่องเล่นแผ่นเสียง
krêuang-lên′-pæ̀n′-sǐang
gramofon

-
รีโมท
ree-môt
dálkové ovládání

-
หุ่นยนต์
hòon′-yon′
robot

-
จานดาวเทียม
jan-dao-tiam
satelitní anténa

-
จักรเย็บผ้า
jàk′-yép′-pâ
šicí stroj

-
ฟิล์มภาพยนตร์
fim′-pâp-yon′
diapozitiv

-
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
tâyk-noh-loh-yêep-lang′-ngan-sæ̌ng-a-tít′
solární technologie

-
กระสวยอวกาศ
grà′-sǔay′-à′-wá′-gàt
raketoplán

-
รถบดถนน
rót′-bòt′-tà′-nǒn′
parní válec

-
ระบบกันสะเทือนของรถ
rá′-bòp′-gan′-sà′-teuan-kǎwng-rót′
odpružení

-
สวิทช์
sà′-wít′
spínač

-
เทปวัด
tâyp-wát′
svinovací metr

-
เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee
technika

-
โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
telefon

-
เลนส์โทรภาพ
layn-ton-pâp
teleobjektiv

-
กล้องโทรทรรศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
teleskop

-
แฟลชไดรฟ์ยูเอสบี
flæ̂t-dai′-rá′-yoo-àyt-bee
usb flash disk

-
วาล์ว
waw
ventil

-
กล้องวิดีโอ
glâwng-wí′-dee-oh
videokamera

-
แรงดันไฟฟ้า
ræng-dan′-fai′-fá
napětí

-
กังหันน้ำ
gang′-hǎn′-nám
vodní kolo

-
กังหันลม
gang′-hǎn′-lom′
větrná turbína

-
โรงสีแบบกังหันลม
rong-sěe-bæ̀p-gang′-hǎn′-lom′
větrný mlýn