Čísla

Většina jazyků má číselné systémy a ty se mohou značně lišit. Přejděte dolů a objevte a naučte se zajímavé číselné soustavy z celého světa.

Klikněte na číslo

number container
1
[หนึ่ง]

nèung
[jedna]
+number container
2
[สอง]

sǎwng
[dvě]
+number container
3
[สาม]

sǎm
[tři]
+number container
4
[สี่]

sèe
[čtyři]
+number container
5
[ห้า]

hâ
[pět]
+number container
6
[หก]

hòk
[šest]
+number container
7
[เจ็ด]

jèt
[sedm]
+number container
8
[แปด]

bhæ̀t
[osm]
+number container
9
[เก้า]

gâo
[devět]
+number container
10
[สิบ]

sìp
[deset]
+