© Adeliepenguin | Dreamstime.com

ČíslaMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Většina jazyků má číselné systémy a ty se mohou značně lišit. Přejděte dolů a objevte a naučte se zajímavé číselné soustavy z celého světa.

Klikněte na číslo

number container
1
[หนึ่ง]

nèung
[jedna]number container
2
[สอง]

sǎwng
[dvě]number container
3
[สาม]

sǎm
[tři]number container
4
[สี่]

sèe
[čtyři]number container
5
[ห้า]

hâ
[pět]number container
6
[หก]

hòk
[šest]number container
7
[เจ็ด]

jèt
[sedm]number container
8
[แปด]

bhæ̀t
[osm]number container
9
[เก้า]

gâo
[devět]number container
10
[สิบ]

sìp
[deset]