ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Materiály

-

mosaz

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

cement

ಸಿಮೆಂಟ್

-

keramika

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

hadřík / látka

ಅರಿವೆ

-

látka

ಬಟ್ಟೆ

-

bavlna

ಹತ್ತಿ

-

krystal

ಹರಳು

-

špína

ಕೊಳೆ

-

lepidlo

ಗೋಂದು

-

kůže

ಚರ್ಮ

-

kov

ಲೋಹ

-

olej

ಎಣ್ಣೆ

-

prášek

ಹುಡಿ

-

sůl

ಉಪ್ಪು

-

písek

ಮರಳು

-

šrot

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

stříbro

ಬೆಳ್ಳಿ

-

kámen

ಕಲ್ಲು

-

sláma

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

dřevo

ಮರ

-

vlna

ಉಣ್ಣೆ

-
mosaz
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
cement
ಸಿಮೆಂಟ್

-
keramika
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
hadřík / látka
ಅರಿವೆ

-
látka
ಬಟ್ಟೆ

-
bavlna
ಹತ್ತಿ

-
krystal
ಹರಳು

-
špína
ಕೊಳೆ

-
lepidlo
ಗೋಂದು

-
kůže
ಚರ್ಮ

-
kov
ಲೋಹ

-
olej
ಎಣ್ಣೆ

-
prášek
ಹುಡಿ

-
sůl
ಉಪ್ಪು

-
písek
ಮರಳು

-
šrot
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
stříbro
ಬೆಳ್ಳಿ

-
kámen
ಕಲ್ಲು

-
sláma
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
dřevo
ಮರ

-
vlna
ಉಣ್ಣೆ