ಪೀಠೋಪಕರಣ     
Møbler

-

lænestolen +

ವಿರಾಮ ಕುರ್ಚಿ

-

sengen +

ಹಾಸಿಗೆ

-

sengetøjet +

ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು

-

boghylden +

ಪುಸ್ತಕ ಅಲಮಾರು

-

tæppet +

ಜಮಖಾನ

-

stolen +

ಕುರ್ಚಿ

-

kommoden +

ಸೆಳೆಖಾನೆಯ ಪೆಠಾರಿ

-

vuggen +

ತೊಟ್ಟಿಲು

-

skabet +

ಬೀರು

-

forhænget +

ತೆರೆ

-

gardinet +

ಪರದೆ

-

skrivebordet +

ಇಳಿ ಮೇಜು

-

ventilatoren +

ವಿದ್ಯುತ್ ಬೀಸಣಿಗೆ

-

måtten +

ಚಾಪೆ

-

kravlegården +

ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಆವರಣ

-

gyngestolen +

ತೂಗು ಕುರ್ಚಿ

-

pengeskabet +

ತಿಜೋರಿ

-

sædet +

ಆಸನ

-

hylden +

ಕಪಾಟು

-

sidebordet +

ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಜು

-

sofaen +

ಸೋಫ

-

taburetten +

ಸ್ಟೂಲ್

-

bordet +

ಮೇಜು

-

bordlampen +

ಮೇಜು ದೀಪ

-

papirkurven +

ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ

-
lænestolen
ವಿರಾಮ ಕುರ್ಚಿ

-
sengen
ಹಾಸಿಗೆ

-
sengetøjet
ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು

-
boghylden
ಪುಸ್ತಕ ಅಲಮಾರು

-
tæppet
ಜಮಖಾನ

-
stolen
ಕುರ್ಚಿ

-
kommoden
ಸೆಳೆಖಾನೆಯ ಪೆಠಾರಿ

-
vuggen
ತೊಟ್ಟಿಲು

-
skabet
ಬೀರು

-
forhænget
ತೆರೆ

-
gardinet
ಪರದೆ

-
skrivebordet
ಇಳಿ ಮೇಜು

-
ventilatoren
ವಿದ್ಯುತ್ ಬೀಸಣಿಗೆ

-
måtten
ಚಾಪೆ

-
kravlegården
ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಆವರಣ

-
gyngestolen
ತೂಗು ಕುರ್ಚಿ

-
pengeskabet
ತಿಜೋರಿ

-
sædet
ಆಸನ

-
hylden
ಕಪಾಟು

-
sidebordet
ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಜು

-
sofaen
ಸೋಫ

-
taburetten
ಸ್ಟೂಲ್

-
bordet
ಮೇಜು

-
bordlampen
ಮೇಜು ದೀಪ

-
papirkurven
ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ