ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ     
Arkitektur

-

arkitekturen +

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-

arenaen +

ಅಖಾಡ

-

laden +

ಕಣಜ

-

barokken +

ಬಾರೋಕ್

-

byggeklodsen +

ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-

murstenshuset +

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-

broen +

ಸೇತುವೆ

-

bygningen +

ಕಟ್ಟಡ

-

slottet +

ಕೋಟೆ

-

domkirken +

ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-

søjlen +

ಕಂಬ

-

byggepladsen +

ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-

kuplen +

ಗುಮ್ಮಟ

-

facaden +

ಮುಖಭಾಗ

-

fodbold stadionet +

ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-

fortet +

ದುರ್ಗ

-

gavlen +

ಚಂದಾಯ

-

porten +

ದ್ವಾರ

-

bindingsværkshuset +

ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-

fyret +

ದೀಪಸ್ತಂಭ

-

monumentet +

ಸ್ಮಾರಕ

-

moskeen +

ಮಸೀದಿ

-

obelisken +

ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-

kontorbygningen +

ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-

taget +

ತಾರಸಿ

-

ruinen +

ಅವಶೇಷ

-

stilladset +

ಸಾರುವೆ

-

skyskraberen +

ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-

hængebroen +

ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-

flisen +

ಹೆಂಚು

-
arkitekturen
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-
arenaen
ಅಖಾಡ

-
laden
ಕಣಜ

-
barokken
ಬಾರೋಕ್

-
byggeklodsen
ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-
murstenshuset
ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-
broen
ಸೇತುವೆ

-
bygningen
ಕಟ್ಟಡ

-
slottet
ಕೋಟೆ

-
domkirken
ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-
søjlen
ಕಂಬ

-
byggepladsen
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-
kuplen
ಗುಮ್ಮಟ

-
facaden
ಮುಖಭಾಗ

-
fodbold stadionet
ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-
fortet
ದುರ್ಗ

-
gavlen
ಚಂದಾಯ

-
porten
ದ್ವಾರ

-
bindingsværkshuset
ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-
fyret
ದೀಪಸ್ತಂಭ

-
monumentet
ಸ್ಮಾರಕ

-
moskeen
ಮಸೀದಿ

-
obelisken
ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-
kontorbygningen
ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-
taget
ತಾರಸಿ

-
ruinen
ಅವಶೇಷ

-
stilladset
ಸಾರುವೆ

-
skyskraberen
ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-
hængebroen
ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-
flisen
ಹೆಂಚು