ತರಕಾರಿಗಳು     
Légumes

-

le chou de Bruxelles +

ಕೆಂಪು ಕೋಸು

-

l'artichaut +

ಆರ್ಟಿಚೋಕ್

-

l'asperge +

ಆಸ್ಪ್ಯರಾಗಸ್

-

l'avocat +

ಅವೊಕಾಡೊ

-

les haricots +

ಹುರುಳಿಕಾಯಿ

-

le poivron +

ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-

le brocoli +

ಬ್ರೊಕೊಲಿ

-

le chou +

ಎಲೆ ಕೋಸು

-

le chou-rave +

ಗೆಡ್ಡೆ ಕೋಸು

-

la carotte +

ಕ್ಯಾರೆಟ್

-

le chou-fleur +

ಹೂಕೋಸು

-

le céleri +

ಸೆಲೆರಿ

-

la chicorée +

ಚಿಕೋರಿ

-

le piment fort +

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-

le maïs +

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ

-

le concombre +

ಸೌತೆಕಾಯಿ

-

l'aubergine +

ಬದನೆಕಾಯಿ

-

le fenouil +

ಫೆನೆಲ್

-

l'ail +

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ

-

le chou vert +

ಹಸಿರು ಕೋಸು

-

la bette +

ಸೀಕಾಲೆ ಬೀಟ್

-

le poireau +

ಲೀಕ್

-

la laitue +

ಲೆಟ್ಯೂಸ್

-

le gombo +

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ

-

l'olive +

ಓಲಿವ್

-

l'oignon +

ಈರುಳ್ಳಿ

-

le persil +

ಪಾರ್ಸ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು

-

le petit pois +

ಬಟಾಣಿ

-

la citrouille +

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ

-

les graines de citrouille +

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ

-

le radis +

ಮೂಲಂಗಿ

-

le chou rouge +

ಕೆಂಪು ಕೋಸು

-

le piment +

ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-

les épinards +

ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು

-

la patate douce +

ಸಿಹಿಗೆಣಸು

-

la tomate +

ಟೊಮೆಟೊ

-

les légumes +

ತರಕಾರಿಗಳು

-

la courgette +

ಝುಚ್ಚಿನಿ

-
le chou de Bruxelles
ಕೆಂಪು ಕೋಸು

-
l'artichaut
ಆರ್ಟಿಚೋಕ್

-
l'asperge
ಆಸ್ಪ್ಯರಾಗಸ್

-
l'avocat
ಅವೊಕಾಡೊ

-
les haricots
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ

-
le poivron
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-
le brocoli
ಬ್ರೊಕೊಲಿ

-
le chou
ಎಲೆ ಕೋಸು

-
le chou-rave
ಗೆಡ್ಡೆ ಕೋಸು

-
la carotte
ಕ್ಯಾರೆಟ್

-
le chou-fleur
ಹೂಕೋಸು

-
le céleri
ಸೆಲೆರಿ

-
la chicorée
ಚಿಕೋರಿ

-
le piment fort
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-
le maïs
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ

-
le concombre
ಸೌತೆಕಾಯಿ

-
l'aubergine
ಬದನೆಕಾಯಿ

-
le fenouil
ಫೆನೆಲ್

-
l'ail
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ

-
le chou vert
ಹಸಿರು ಕೋಸು

-
la bette
ಸೀಕಾಲೆ ಬೀಟ್

-
le poireau
ಲೀಕ್

-
la laitue
ಲೆಟ್ಯೂಸ್

-
le gombo
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ

-
l'olive
ಓಲಿವ್

-
l'oignon
ಈರುಳ್ಳಿ

-
le persil
ಪಾರ್ಸ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು

-
le petit pois
ಬಟಾಣಿ

-
la citrouille
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ

-
les graines de citrouille
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ

-
le radis
ಮೂಲಂಗಿ

-
le chou rouge
ಕೆಂಪು ಕೋಸು

-
le piment
ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-
les épinards
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು

-
la patate douce
ಸಿಹಿಗೆಣಸು

-
la tomate
ಟೊಮೆಟೊ

-
les légumes
ತರಕಾರಿಗಳು

-
la courgette
ಝುಚ್ಚಿನಿ