ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ     
Oktatás

-

régészet +

ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ

-

atom +

ಅಣು

-

tábla +

ಬರೆಯುವ ಹಲಗೆ

-

számítás +

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

-

zsebszámológép +

ಲೆಕ್ಕಯಂತ್ರ

-

okirat +

ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

-

kréta +

ಸೀಮೆ ಸುಣ್ಣ

-

osztály +

ತರಗತಿ

-

körző +

ಕೈವಾರ

-

iránytű +

ದಿಕ್ಸೂಚಿ

-

ország +

ದೇಶ

-

tanfolyam +

ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

-

diploma +

ಪದವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಪತ್ರ

-

égtáj +

ದಿಕ್ಕುಗಳು

-

oktatás +

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ

-

szűrő +

(ದ್ರವ)ಶೋಧಕ

-

képlet +

ಸೂತ್ರ

-

földrajz +

ಭೂಗೋಳ

-

nyelvtan +

ವ್ಯಾಕರಣ

-

tudás +

ಅರಿವು

-

nyelv +

ಭಾಷೆ

-

oktatás +

ಪಾಠ

-

könyvtár +

ಪುಸ್ತಕಾಲಯ

-

irodalom +

ಸಾಹಿತ್ಯ

-

matematika +

ಗಣಿತ

-

mikroszkóp +

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ

-

szám +

ಅಂಕಿ

-

szám +

ಸಂಖ್ಯೆ

-

nyomás +

ಒತ್ತಡ

-

prizma +

ಪಟ್ಟಕ

-

professzor +

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

-

piramis +

ಪಿರಮಿಡ್ಡು

-

radioaktivitás +

ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆ

-

mérleg +

ತಕ್ಕಡಿ

-

világűr +

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ

-

statisztika +

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

-

tanulmány +

ವ್ಯಾಸಂಗ

-

szótag +

ಉಚ್ಚಾರ

-

táblázat +

ಮೇಜು

-

fordítás +

ಭಾಷಾಂತರ

-

háromszög +

ತ್ರಿಕೋಣ

-

ékezet +

ಸ್ವರವ್ಯತ್ಯಯ

-

egyetem +

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

-

világtérkép +

ವಿಶ್ವ ನಕ್ಷೆ

-
régészet
ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ

-
atom
ಅಣು

-
tábla
ಬರೆಯುವ ಹಲಗೆ

-
számítás
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

-
zsebszámológép
ಲೆಕ್ಕಯಂತ್ರ

-
okirat
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

-
kréta
ಸೀಮೆ ಸುಣ್ಣ

-
osztály
ತರಗತಿ

-
körző
ಕೈವಾರ

-
iránytű
ದಿಕ್ಸೂಚಿ

-
ország
ದೇಶ

-
tanfolyam
ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

-
diploma
ಪದವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಪತ್ರ

-
égtáj
ದಿಕ್ಕುಗಳು

-
oktatás
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ

-
szűrő
(ದ್ರವ)ಶೋಧಕ

-
képlet
ಸೂತ್ರ

-
földrajz
ಭೂಗೋಳ

-
nyelvtan
ವ್ಯಾಕರಣ

-
tudás
ಅರಿವು

-
nyelv
ಭಾಷೆ

-
oktatás
ಪಾಠ

-
könyvtár
ಪುಸ್ತಕಾಲಯ

-
irodalom
ಸಾಹಿತ್ಯ

-
matematika
ಗಣಿತ

-
mikroszkóp
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ

-
szám
ಅಂಕಿ

-
szám
ಸಂಖ್ಯೆ

-
nyomás
ಒತ್ತಡ

-
prizma
ಪಟ್ಟಕ

-
professzor
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

-
piramis
ಪಿರಮಿಡ್ಡು

-
radioaktivitás
ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆ

-
mérleg
ತಕ್ಕಡಿ

-
világűr
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ

-
statisztika
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

-
tanulmány
ವ್ಯಾಸಂಗ

-
szótag
ಉಚ್ಚಾರ

-
táblázat
ಮೇಜು

-
fordítás
ಭಾಷಾಂತರ

-
háromszög
ತ್ರಿಕೋಣ

-
ékezet
ಸ್ವರವ್ಯತ್ಯಯ

-
egyetem
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

-
világtérkép
ವಿಶ್ವ ನಕ್ಷೆ