ಮತ / ಧರ್ಮ     
Vallás

-

húsvéti ünnep +

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

húsvéti tojás +

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

angyal +

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

harang +

ಗಂಟೆ

-

biblia +

ಬೈಬಲ್

-

püspök +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

áldás +

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

buddhizmus +

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

kereszténység +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

karácsonyi ajándék +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

karácsonyfa +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

egyház +

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

koporsó +

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

teremtés +

ಸೃಷ್ಟಿ

-

feszület +

ಶಿಲುಬೆ

-

ördög +

ದೆವ್ವ

-

isten +

ದೇವರು

-

hinduizmus +

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

iszlám +

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

zsidó vallás +

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

meditáció +

ಧ್ಯಾನ

-

múmia +

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

muszlim +

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

pápa +

ಪೋಪ್

-

ima +

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

pap +

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

vallás +

ಮತ

-

istentisztelet +

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

zsinagóga +

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

templom +

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

sír +

ಸಮಾಧಿ

-
húsvéti ünnep
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
húsvéti tojás
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
angyal
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
harang
ಗಂಟೆ

-
biblia
ಬೈಬಲ್

-
püspök
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
áldás
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
buddhizmus
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
kereszténység
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
karácsonyi ajándék
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
karácsonyfa
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
egyház
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
koporsó
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
teremtés
ಸೃಷ್ಟಿ

-
feszület
ಶಿಲುಬೆ

-
ördög
ದೆವ್ವ

-
isten
ದೇವರು

-
hinduizmus
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
iszlám
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
zsidó vallás
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
meditáció
ಧ್ಯಾನ

-
múmia
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
muszlim
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
pápa
ಪೋಪ್

-
ima
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
pap
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
vallás
ಮತ

-
istentisztelet
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
zsinagóga
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
templom
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
sír
ಸಮಾಧಿ