ಖರೀದಿ     
Bevásárlás

-

pékség +

ಬೇಕರಿ

-

vonalkód +

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

könyvesbolt +

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

kávézó +

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

háztartási bolt +

ಔಷಧಾಗಾರ

-

tisztító +

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

virágbolt +

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

ajándék +

ಉಡುಗೊರೆ

-

piac +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

vásárcsarnok +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

újságos bódé +

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

gyógyszertár +

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

posta +

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

fazekasműhely +

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

kiárusítás +

ಮಾರಾಟ

-

üzlet +

ಅಂಗಡಿ

-

bevásárlás +

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

bevásárló táska +

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

bevásárló kosár +

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

bevásárlókocsi +

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

bevásárló körút +

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
pékség
ಬೇಕರಿ

-
vonalkód
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
könyvesbolt
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
kávézó
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
háztartási bolt
ಔಷಧಾಗಾರ

-
tisztító
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
virágbolt
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
ajándék
ಉಡುಗೊರೆ

-
piac
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
vásárcsarnok
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
újságos bódé
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
gyógyszertár
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
posta
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
fazekasműhely
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
kiárusítás
ಮಾರಾಟ

-
üzlet
ಅಂಗಡಿ

-
bevásárlás
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
bevásárló táska
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
bevásárló kosár
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
bevásárlókocsi
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
bevásárló körút
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ