ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Kis állatok

-

hangya +

ಇರುವೆ

-

bogár +

ಜೀರುಂಡೆ

-

madár +

ಪಕ್ಷಿ

-

kalitka +

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

madáretető +

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

dongó +

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

pillangó +

ಚಿಟ್ಟೆ

-

hernyó +

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

százlábú +

ಜರಿ

-

rák +

ಏಡಿ

-

légy +

ನೊಣ

-

béka +

ಕಪ್ಪೆ

-

aranyhal +

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

szöcske +

ಮಿಡಿತೆ

-

tengerimalac +

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

hörcsög +

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

sündisznó +

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

kolibri +

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

leguán +

ಉಡ

-

rovar +

ಕೀಟ

-

medúza +

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

cica +

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

katicabogár +

ಲೇಡಿಬಗ್

-

gyík +

ಹಲ್ಲಿ

-

tetű +

ಹೇನು

-

mormota +

ಮಾರ್ಮಟ್

-

szúnyog +

ಸೊಳ್ಳೆ

-

egér +

ಇಲಿ

-

osztriga +

ಸಿಂಪಿ

-

skorpió +

ಚೇಳು

-

csikóhal +

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

kagyló +

ಚಿಪ್ಪು

-

garnéla +

ಸೀಗಡಿ

-

pók +

ಜೇಡ

-

pókháló +

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

tengeri csillag +

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

darázs +

ಕಣಜ

-
hangya
ಇರುವೆ

-
bogár
ಜೀರುಂಡೆ

-
madár
ಪಕ್ಷಿ

-
kalitka
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
madáretető
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
dongó
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
pillangó
ಚಿಟ್ಟೆ

-
hernyó
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
százlábú
ಜರಿ

-
rák
ಏಡಿ

-
légy
ನೊಣ

-
béka
ಕಪ್ಪೆ

-
aranyhal
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
szöcske
ಮಿಡಿತೆ

-
tengerimalac
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
hörcsög
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
sündisznó
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
kolibri
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
leguán
ಉಡ

-
rovar
ಕೀಟ

-
medúza
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
cica
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
katicabogár
ಲೇಡಿಬಗ್

-
gyík
ಹಲ್ಲಿ

-
tetű
ಹೇನು

-
mormota
ಮಾರ್ಮಟ್

-
szúnyog
ಸೊಳ್ಳೆ

-
egér
ಇಲಿ

-
osztriga
ಸಿಂಪಿ

-
skorpió
ಚೇಳು

-
csikóhal
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
kagyló
ಚಿಪ್ಪು

-
garnéla
ಸೀಗಡಿ

-
pók
ಜೇಡ

-
pókháló
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
tengeri csillag
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
darázs
ಕಣಜ