ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Hal-hal abstrak

-

administrasi +

ಆಡಳಿತ

-

iklan +

ಜಾಹೀರಾತು

-

panah +

ಬಾಣ

-

larangan +

ನಿಷೇಧ

-

karier +

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

tengah +

ಕೇಂದ್ರ

-

pilihan +

ಆಯ್ಕೆ

-

kolaborasi +

ಸಹಯೋಗ

-

warna +

ಬಣ್ಣ

-

kontak +

ಸಂಪರ್ಕ

-

bahaya +

ಅಪಾಯ

-

pernyataan cinta +

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

merosot +

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

definisi +

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

perbedaan +

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

kesulitan +

ಕಷ್ಟ

-

arah +

ದಿಕ್ಕು

-

penemuan +

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

semrawut +

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

jarak jauh +

ದೂರ

-

jarak +

ಅಂತರ

-

keanekaragaman +

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

usaha +

ಪ್ರಯಾಸ

-

eksplorasi +

ಶೋಧನೆ

-

jatuh +

ಬೀಳು

-

tenaga +

ಶಕ್ತಿ

-

aroma +

ಸುವಾಸನೆ

-

kebebasan +

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

hantu +

ಭೂತ

-

setengah +

ಅರ್ಧ

-

ketinggian +

ಎತ್ತರ

-

bantuan +

ಸಹಾಯ

-

tempat bersembunyi +

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

tanah air +

ತಾಯ್ನಾಡು

-

kebersihan +

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

ide +

ಆಲೋಚನೆ

-

ilusi +

ಭ್ರಮೆ

-

imajinasi +

ಕಲ್ಪನೆ

-

kecerdasan +

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

undangan +

ಆಹ್ವಾನ

-

keadilan +

ನ್ಯಾಯ

-

cahaya +

ಬೆಳಕು

-

penampilan +

ನೋಟ

-

kerugian +

ನಷ್ಟ

-

pembesaran +

ವರ್ಧನೆ

-

kesalahan +

ತಪ್ಪು

-

pembunuhan +

ಕೊಲೆ

-

bangsa +

ದೇಶ

-

hal baru +

ಹೊಸತನ

-

pilihan +

ಆಯ್ಕೆ

-

kesabaran +

ಸಹನೆ

-

perencanaan +

ಯೋಜನೆ

-

masalah +

ತೊಡಕು

-

perlindungan +

ರಕ್ಷಣೆ

-

pantulan +

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

republik +

ಗಣತಂತ್ರ

-

risiko +

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

keselamatan +

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

rahasia +

ಗುಟ್ಟು

-

seks +

ಲಿಂಗ

-

bayangan +

ನೆರಳು

-

ukuran +

ಗಾತ್ರ

-

solidaritas +

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

keberhasilan +

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

dukungan +

ಆಧಾರ

-

tradisi +

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

berat +

ತೂಕ

-
administrasi
ಆಡಳಿತ

-
iklan
ಜಾಹೀರಾತು

-
panah
ಬಾಣ

-
larangan
ನಿಷೇಧ

-
karier
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
tengah
ಕೇಂದ್ರ

-
pilihan
ಆಯ್ಕೆ

-
kolaborasi
ಸಹಯೋಗ

-
warna
ಬಣ್ಣ

-
kontak
ಸಂಪರ್ಕ

-
bahaya
ಅಪಾಯ

-
pernyataan cinta
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
merosot
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
definisi
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
perbedaan
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
kesulitan
ಕಷ್ಟ

-
arah
ದಿಕ್ಕು

-
penemuan
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
semrawut
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
jarak jauh
ದೂರ

-
jarak
ಅಂತರ

-
keanekaragaman
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
usaha
ಪ್ರಯಾಸ

-
eksplorasi
ಶೋಧನೆ

-
jatuh
ಬೀಳು

-
tenaga
ಶಕ್ತಿ

-
aroma
ಸುವಾಸನೆ

-
kebebasan
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
hantu
ಭೂತ

-
setengah
ಅರ್ಧ

-
ketinggian
ಎತ್ತರ

-
bantuan
ಸಹಾಯ

-
tempat bersembunyi
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
tanah air
ತಾಯ್ನಾಡು

-
kebersihan
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
ide
ಆಲೋಚನೆ

-
ilusi
ಭ್ರಮೆ

-
imajinasi
ಕಲ್ಪನೆ

-
kecerdasan
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
undangan
ಆಹ್ವಾನ

-
keadilan
ನ್ಯಾಯ

-
cahaya
ಬೆಳಕು

-
penampilan
ನೋಟ

-
kerugian
ನಷ್ಟ

-
pembesaran
ವರ್ಧನೆ

-
kesalahan
ತಪ್ಪು

-
pembunuhan
ಕೊಲೆ

-
bangsa
ದೇಶ

-
hal baru
ಹೊಸತನ

-
pilihan
ಆಯ್ಕೆ

-
kesabaran
ಸಹನೆ

-
perencanaan
ಯೋಜನೆ

-
masalah
ತೊಡಕು

-
perlindungan
ರಕ್ಷಣೆ

-
pantulan
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
republik
ಗಣತಂತ್ರ

-
risiko
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
keselamatan
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
rahasia
ಗುಟ್ಟು

-
seks
ಲಿಂಗ

-
bayangan
ನೆರಳು

-
ukuran
ಗಾತ್ರ

-
solidaritas
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
keberhasilan
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
dukungan
ಆಧಾರ

-
tradisi
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
berat
ತೂಕ