ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Hal-hal abstrak

-

administrasi

ಆಡಳಿತ

-

iklan

ಜಾಹೀರಾತು

-

panah

ಬಾಣ

-

larangan

ನಿಷೇಧ

-

karier

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

tengah

ಕೇಂದ್ರ

-

pilihan

ಆಯ್ಕೆ

-

kolaborasi

ಸಹಯೋಗ

-

warna

ಬಣ್ಣ

-

kontak

ಸಂಪರ್ಕ

-

bahaya

ಅಪಾಯ

-

pernyataan cinta

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

merosot

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

definisi

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

perbedaan

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

kesulitan

ಕಷ್ಟ

-

arah

ದಿಕ್ಕು

-

penemuan

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

semrawut

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

jarak jauh

ದೂರ

-

jarak

ಅಂತರ

-

keanekaragaman

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

usaha

ಪ್ರಯಾಸ

-

eksplorasi

ಶೋಧನೆ

-

jatuh

ಬೀಳು

-

tenaga

ಶಕ್ತಿ

-

aroma

ಸುವಾಸನೆ

-

kebebasan

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

hantu

ಭೂತ

-

setengah

ಅರ್ಧ

-

ketinggian

ಎತ್ತರ

-

bantuan

ಸಹಾಯ

-

tempat bersembunyi

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

tanah air

ತಾಯ್ನಾಡು

-

kebersihan

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

ide

ಆಲೋಚನೆ

-

ilusi

ಭ್ರಮೆ

-

imajinasi

ಕಲ್ಪನೆ

-

kecerdasan

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

undangan

ಆಹ್ವಾನ

-

keadilan

ನ್ಯಾಯ

-

cahaya

ಬೆಳಕು

-

penampilan

ನೋಟ

-

kerugian

ನಷ್ಟ

-

pembesaran

ವರ್ಧನೆ

-

kesalahan

ತಪ್ಪು

-

pembunuhan

ಕೊಲೆ

-

bangsa

ದೇಶ

-

hal baru

ಹೊಸತನ

-

pilihan

ಆಯ್ಕೆ

-

kesabaran

ಸಹನೆ

-

perencanaan

ಯೋಜನೆ

-

masalah

ತೊಡಕು

-

perlindungan

ರಕ್ಷಣೆ

-

pantulan

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

republik

ಗಣತಂತ್ರ

-

risiko

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

keselamatan

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

rahasia

ಗುಟ್ಟು

-

seks

ಲಿಂಗ

-

bayangan

ನೆರಳು

-

ukuran

ಗಾತ್ರ

-

solidaritas

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

keberhasilan

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

dukungan

ಆಧಾರ

-

tradisi

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

berat

ತೂಕ

-
administrasi
ಆಡಳಿತ

-
iklan
ಜಾಹೀರಾತು

-
panah
ಬಾಣ

-
larangan
ನಿಷೇಧ

-
karier
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
tengah
ಕೇಂದ್ರ

-
pilihan
ಆಯ್ಕೆ

-
kolaborasi
ಸಹಯೋಗ

-
warna
ಬಣ್ಣ

-
kontak
ಸಂಪರ್ಕ

-
bahaya
ಅಪಾಯ

-
pernyataan cinta
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
merosot
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
definisi
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
perbedaan
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
kesulitan
ಕಷ್ಟ

-
arah
ದಿಕ್ಕು

-
penemuan
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
semrawut
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
jarak jauh
ದೂರ

-
jarak
ಅಂತರ

-
keanekaragaman
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
usaha
ಪ್ರಯಾಸ

-
eksplorasi
ಶೋಧನೆ

-
jatuh
ಬೀಳು

-
tenaga
ಶಕ್ತಿ

-
aroma
ಸುವಾಸನೆ

-
kebebasan
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
hantu
ಭೂತ

-
setengah
ಅರ್ಧ

-
ketinggian
ಎತ್ತರ

-
bantuan
ಸಹಾಯ

-
tempat bersembunyi
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
tanah air
ತಾಯ್ನಾಡು

-
kebersihan
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
ide
ಆಲೋಚನೆ

-
ilusi
ಭ್ರಮೆ

-
imajinasi
ಕಲ್ಪನೆ

-
kecerdasan
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
undangan
ಆಹ್ವಾನ

-
keadilan
ನ್ಯಾಯ

-
cahaya
ಬೆಳಕು

-
penampilan
ನೋಟ

-
kerugian
ನಷ್ಟ

-
pembesaran
ವರ್ಧನೆ

-
kesalahan
ತಪ್ಪು

-
pembunuhan
ಕೊಲೆ

-
bangsa
ದೇಶ

-
hal baru
ಹೊಸತನ

-
pilihan
ಆಯ್ಕೆ

-
kesabaran
ಸಹನೆ

-
perencanaan
ಯೋಜನೆ

-
masalah
ತೊಡಕು

-
perlindungan
ರಕ್ಷಣೆ

-
pantulan
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
republik
ಗಣತಂತ್ರ

-
risiko
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
keselamatan
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
rahasia
ಗುಟ್ಟು

-
seks
ಲಿಂಗ

-
bayangan
ನೆರಳು

-
ukuran
ಗಾತ್ರ

-
solidaritas
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
keberhasilan
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
dukungan
ಆಧಾರ

-
tradisi
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
berat
ತೂಕ