ಹವಾಮಾನ     
Cuaca

-

barometer +

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

awan +

ಮೋಡ

-

dingin +

ಚಳಿ

-

bulan sabit +

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

kegelapan +

ಕತ್ತಲು

-

kekeringan +

ಬರ

-

bumi +

ಭೂಮಿ

-

kabut +

ಮಂಜು

-

embun beku +

ಕಡು ಹಿಮ

-

lapisan es +

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

panas +

ಶಾಖ

-

angin taufan +

ಚಂಡಮಾರುತ

-

tetesan es beku +

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

petir +

ಮಿಂಚು

-

meteor +

ಉಲ್ಕೆ

-

bulan +

ಚಂದ್ರ

-

pelangi +

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

tetes air hujan +

ಮಳೆಹನಿ

-

salju +

ಹಿಮ

-

serpihan salju +

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

manusia salju +

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

bintang +

ನಕ್ಷತ್ರ

-

badai +

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

gelombang badai +

ಪ್ರವಾಹ

-

matahari +

ಸೂರ್ಯ

-

sinar matahari +

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

matahari terbenam +

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

termometer +

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

hujan badai +

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

senja +

ನಸು ಬೆಳಕು

-

cuaca +

ಹವಾಮಾನ

-

kondisi basah +

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

angin +

ಗಾಳಿ

-
barometer
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
awan
ಮೋಡ

-
dingin
ಚಳಿ

-
bulan sabit
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
kegelapan
ಕತ್ತಲು

-
kekeringan
ಬರ

-
bumi
ಭೂಮಿ

-
kabut
ಮಂಜು

-
embun beku
ಕಡು ಹಿಮ

-
lapisan es
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
panas
ಶಾಖ

-
angin taufan
ಚಂಡಮಾರುತ

-
tetesan es beku
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
petir
ಮಿಂಚು

-
meteor
ಉಲ್ಕೆ

-
bulan
ಚಂದ್ರ

-
pelangi
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
tetes air hujan
ಮಳೆಹನಿ

-
salju
ಹಿಮ

-
serpihan salju
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
manusia salju
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
bintang
ನಕ್ಷತ್ರ

-
badai
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
gelombang badai
ಪ್ರವಾಹ

-
matahari
ಸೂರ್ಯ

-
sinar matahari
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
matahari terbenam
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
termometer
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
hujan badai
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
senja
ನಸು ಬೆಳಕು

-
cuaca
ಹವಾಮಾನ

-
kondisi basah
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
angin
ಗಾಳಿ