ಹವಾಮಾನ     
Cuaca

-

barometer

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

awan

ಮೋಡ

-

dingin

ಚಳಿ

-

bulan sabit

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

kegelapan

ಕತ್ತಲು

-

bumi

ಭೂಮಿ

-

kabut

ಮಂಜು

-

embun beku

ಕಡು ಹಿಮ

-

lapisan es

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

panas

ಶಾಖ

-

angin taufan

ಚಂಡಮಾರುತ

-

tetesan es beku

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

petir

ಮಿಂಚು

-

meteor

ಉಲ್ಕೆ

-

bulan

ಚಂದ್ರ

-

pelangi

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

tetes air hujan

ಮಳೆಹನಿ

-

salju

ಹಿಮ

-

serpihan salju

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

manusia salju

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

bintang

ನಕ್ಷತ್ರ

-

badai

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

gelombang badai

ಪ್ರವಾಹ

-

matahari

ಸೂರ್ಯ

-

sinar matahari

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

matahari terbenam

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

termometer

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

hujan badai

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

senja

ನಸು ಬೆಳಕು

-

cuaca

ಹವಾಮಾನ

-

kondisi basah

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

angin

ಗಾಳಿ

-
barometer
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
awan
ಮೋಡ

-
dingin
ಚಳಿ

-
bulan sabit
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
kegelapan
ಕತ್ತಲು

-
kekeringan
ಬರ

-
bumi
ಭೂಮಿ

-
kabut
ಮಂಜು

-
embun beku
ಕಡು ಹಿಮ

-
lapisan es
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
panas
ಶಾಖ

-
angin taufan
ಚಂಡಮಾರುತ

-
tetesan es beku
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
petir
ಮಿಂಚು

-
meteor
ಉಲ್ಕೆ

-
bulan
ಚಂದ್ರ

-
pelangi
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
tetes air hujan
ಮಳೆಹನಿ

-
salju
ಹಿಮ

-
serpihan salju
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
manusia salju
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
bintang
ನಕ್ಷತ್ರ

-
badai
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
gelombang badai
ಪ್ರವಾಹ

-
matahari
ಸೂರ್ಯ

-
sinar matahari
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
matahari terbenam
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
termometer
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
hujan badai
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
senja
ನಸು ಬೆಳಕು

-
cuaca
ಹವಾಮಾನ

-
kondisi basah
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
angin
ಗಾಳಿ